PRIVACYVERKLARING VAN WIMPEREXTENIONS GROESBEEK

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Wimperextensions Groesbeek verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Wimperextensions Groesbeek of om een andere reden persoonsgegevens aan Wimperextensions Groesbeek verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Wimperextenions Groesbeek, Kruksebaan 23, tel: 0650578535, KvKnr: 68107080
De salon is bereikbaar via info@wimperextensionsgroesbeek.nl

2. Welke gegevens verwerkt Wimperextensions Groesbeek en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens
c) telefoonnummer, e-mailadres,
d) eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
e) voor – en na foto’s

2.2 Wimperextensions Groesbeek verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam en geboorte worden gebruikt voor het maken van een afspraak / of de persoon in kwestie wel oud genoeg is.
b) uw adresgegevens worden gebruikt voor betalingen. Mocht er iets mis zijn gegaan met een betaling wordt de factuur naar uw adres gestuurd.
c) Uw e-mailadres wordt gebruikt om een afspraakbevestiging mee te sturen. 24 uur voor de behandeling ontvangt u een herinneringsmail. Uw telefoonnummer wordt gebruikt voor vragen / annulering wat betreft de afspraak.
d) uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
e) voor- en na foto’s van de wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving
Wimperextensions Groesbeek gebruikt uw naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten en diensten van Wimperextensions Groesbeek te sturen. Afmelding voor deze mailing is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
Wimperextensions Groesbeek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De termijn dat de persoonsgegevens worden opgeslagen is zeven jaar. Na deze termijn worden de digitale- en hard copy (papieren) gegevens vernietigd. Op het moment dat u een verzoek indient tot verwijderen worden de persoonsgevens na de wijziging doorgevoerd of direct vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Wimperextensions Groesbeek passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Wimperextensions Groesbeek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wimperextensions Groesbeek) tussen zit.

4.3 De apparaten waar het boekhoudsysteem op is geïnstalleerd is alleen toegankelijk door de eigenaresse van Wimperextensions Groesbeek.

4.4 Het systeem is beveiligd met een sterk wachtwoord die automatisch gegenereerd is met een wachtwoordgenerator.

4.5 De hardcopy (papieren) formulieren zijn niet in het bereik of zicht van andere klanten, ook deze zijn enkel en alleen toegankelijk voor de eigenaar.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de eigenaresse van Wimperextensions Groesbeek kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Wimperextensions Groesbeek zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Wimperextensions Groesbeek uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Wimperextensions Groesbeek via info@wimperextensionsgroesbeek.nl

6. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.